usługa Doradztwo (ustalanie zakresu opłacalnych czynności zwiększających wartość nieruchomości np. strategia w negocjacjach, targetowanie klienta home standing, zakres prac remontowych, czynności prawnych i administracyjnych, form i kanałów promocji,) 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę
usługa Asystowanie na Akcie Notarialnym 500 zł szt.
usługa Wycena bez wizji lokalnej 200 zł szt.
usługa Wycena z wizją lokalna 400 zł szt.
usługa Wycena z Operatem szacunkowy 1 200 zł szt.
usługa Ustalenie nr Księgi wieczystej 140 zł szt.
usługa Analiza Księgi wieczystej 200 zł szt.
usługa Analiza dokumentów 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę
usługa Promocja ogłoszenia w Internecie (Nasz FaceBook, Nasza strona, oraz najbardziej popularne Portale ogłoszeniowe) 250 zł miesięcznie
usługa stworzenie treści ogłoszenia 400 zł szt.
usługa Wykonanie baneru z nr Klienta 300 zł
usługa Powieszenie baneru 200 zł
usługa Przygotowanie do sesji zdjęci
owej
200 zł za każdą rozpoczętą godzinę
usługa sesja zdjęciowa z Pośrednikiem 400 zł szt.
usługa sesja zdjęciowa z Pośrednikiem i Fotografem 700 zł szt.
usługa opróżnienie mieszkania 500 zł od izby
usługa Sprzątanie mieszkania 500 zł od izby
usługa Ozonowanie mieszkania 400 zł szt.
Reprezentacja Klienta Prezentacja Nieruchomości na Sprzedaż w Solcu 200 zł szt
Reprezentacja Klienta Prezentacja w Bydgoszczy 300 zł szt
Reprezentacja Klienta Obsługa telefoniczna potencjalnych Kupców 1 000 zł Na 6 miesięcy
Reprezentacja Klienta Zastępstwo Sprzedającego na akcie Notarialnym 1 000 zł szt
Reprezentacja Klienta Reprezentacja w Negocjacjach 200 zł Za każdą rozpoczętą godzinę + 10% wynegocjowanej kwoty
Reprezentacja Klienta Umawianie notariusza (kompletowanie dokumentów oraz niezbędnych informacji, umawianie stron aktu) 400 zł szt
Reprezentacja Klienta Wydanie Nieruchomości 200 zł szt
Reprezentacja Klienta Składanie wniosków Wieczysto-księgowych 400 zł plus opłaty sądowe
Reprezentacja Klienta Org. Świadectwa charakterystyki energetycznej 550 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Zaświadczenia o zameldowaniu 234 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Zaś o rewitalizacja 217 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Zaś. o własności lokalu 200 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Zaś. o zaległościach czynszowych 200 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Zaś. O uregulowaniu podatku od spadku 234 zł szt
Reprezentacja Klienta Org. Uproszczonego Wypisu i Wyrysu z rejestru gruntu 350 zł szt
Reprezentacja Klienta Złożenie Deklaracji SD-Z2 / SD-3 417 zł szt
usługa budowlana Wstępna Wycena Remontu 200 zł szt
usługa budowlana Projekt prac remontowych z Wyceną 1 000 zł szt
usługa budowlana Remont kapitalny mieszkania (robocizna+koordynacja+nadzór+zakupy) 1 000 zł Za każdy m2 mieszkania
usługa budowlana Remont Kapitalny Mieszkania (Robocizna z materiałem) 2 000 zł Za każdy m2 mieszkania

Biuro Nieruchomości TEL 733 337 227